Tammelan Stadionille vuoden 2023 Teräsrakenne -arkkitehtuuripalkinto

Vuoden Teräsrakenne kuuluu merkittäviin suomalaisiin arkkitehtuuripalkintoihin. Palkinnon saa arkkitehtonisesti korkeatasoinen sekä terästä ja muita metalleja rakentamisvaiheessa oivaltavasti hyödyntänyt rakennushanke. Riippumaton palkintolautakunta, jonka puheenjohtajana toimi tänä vuonna arkkitehti SAFA Ted Schauman, Schauman & Nordgren Architecs Ab:sta, valitsi Teräsrakenneyhdistykselle lähetettyjen ehdotusten joukosta Vuoden 2023 Teräsrakenne -palkinnon voittajaksi Tammelan stadionin Tampereella.

Tampereen Tammelan kaupunginosaan on rakennettu Suomen ensimmäinen korttelistadion Tampereen kaupungin, Pohjola Rakennus Oy:n ja JKMM Arkkitehdit Oy:n allianssin toteuttamana JKMM Arkkitehtien Samuli Miettisen, arkkitehti SAFA, toimiessa stadionin pääsuunnittelijana. Ilman pelikenttää kaikkiaan noin 13500 m2:n stadion, jossa on lämmintä huoneistoalaa noin 3500 m2, kytkeytyy saumattomasti suuren kaupungin kortteliverkkoon tarjoten korkeatasoiset mahdollisuudet kaikkien kaupunkilaisten palloiluharrastuksille, Uefan korkeimman kategorian 4 olot huippujalkapallon pelaamiseen ja katseluun sekä hyvät tilat erilaisten yleisötilaisuuksien järjestämiseen. Ilves Edustus Oy:n operoiman stadionin yleisökapasiteetti on jalkapallo-otteluissa 8000 henkeä, konsertti- ja kokoontumistilaisuuksissa enimmillään 15000 henkeä.

Kuva: Hannu Rytky

Allianssin tiiviillä ja hyvin sujuneella yhteistyöllä aikaansaatu uusi stadion jatkaa Tammelaan 1930-luvulla jalkapalloilulle rakennetun ”Paltsun” perinteitä. Kaupunki halusi säilyttää pallokentän perinteisellä paikallaan ottaen samalla huomioon alueen tiivistämistarpeet. Hankkeessa allianssin toteuttama stadion ja sen yhteyteen tulevat asuinrakennukset ja liiketilat, joiden rakentaminen integroituna projektitoteutuksena ei ole allianssin vastuulla, ratkaisevat kaupunkikuvalliset, arkkitehtoniset, rakenteelliset ja liikenteelliset haasteet luovasti tiiviin korttelirakenteen puitteissa ja samalla kunnioittaen alueen luonnetta ja mittakaavaa. Palkintolautakunta kiittää hankkeessa sen onnistuneisuutta kaupunkikuvallisesti ja kaupunkikehityksen kannalta, ideaa yhdistää asuminen ja jalkapallo sekä halua synnyttää Suomen mittakaavassa kapasiteetiltaan ja laatutasoltaan kunnianhimoinen stadion, joka jatkaa onnistuneesti Tampereen viime vuosien korkealaatuista urheilupaikkarakentamista.

Tammelan stadionissa arkkitehtuuri on luonteeltaan tektonista, rakenteellisen muodon ja liitosten merkitsemää. Arkkitehtuuri antaa rakenteelle merkityksen ja rakenne arkkitehtuurille muodon artikuloiden sen yksityiskohdat. Rakenne on tarkoituksenmukaista ja palvelee toimintaa. Läheltä katsoen rakenteen yksityiskohdat ovat jykeviä, jopa rujoja, mutta kauempaa katsoen ne muodostavat kevyen graafisia, jopa runollisia, viivastoja. Palkintolautakuntaa viehättivät rakenteellisesti erityisesti teräsrakenteiden kannalta poikkeavan oivaltava riippusiltaratkaisu sekä pilarittomuuden tuomat esteettömät näköalat kaikkialta katsomosta. Hankkeessa hyödynnettyjen erityisen vaativien teräsrakenteiden suunnittelijana on toiminut Ramboll Finland Oy, joka teki yhteistyötä JKMM Arkkitehtien kanssa jo hankkeesta järjestetyssä kutsukilpailussa, valmistajana Teräselementti Oy ja asentajana Temacon Finland Oy, joilla kaikilla on ollut ratkaiseva osuus onnistuneen lopputuloksen aikaansaamisessa.

Korttelin yli itä-länsisuunnassa kaartuva katto on maamerkin tunnusomaisin piirre. Stadionin osalla muoto toistaa ripustettujen yli satametristen teräskatosten rakennetta. Muoto jatkuu myös stadionin yhteyteen tehtävien asuintalojen katoissa, mikä sekä sovittaa korttelia ympäristöön että kertoo sen julkisen rakennuksen luonteesta. Kaaren matalin osa sijoittuu kentän pituussuuntaiselle keskiakselille, jolloin katos ei varjosta kenttää eikä pohjoispuolista koulun pihaa. Uuden stadionin katsomot nousevat tunnelmaltaan parhaille jalkapallostadioneille tyypillisesti välittömästi kentän reunoilta. Katsojia suojaavat katosten ohella lasiset sisäänkäyntipäädyt, jotka suojaavat kenttää tuulelta ja säilyttävän tilallisen yhteyden stadionin ja sen ympäristön välillä.

Stadionin sisäänkäynnit sijoittuvat päätykatsomoiden alle ja kentän huolto korttelin luoteisnurkkaan. Stadionin yleisötilat kiertävät kenttää. Pääkatsomo on kentän itäreunalla, ravintola-, vip- ja lehdistökatsomot länsireunalla. Suunnittelun aikana tilaohjelmaan lisättiin yleisöparvi pääkatsomon yläpuolelle, millä saavutettiin Uefa 4 kategorian vaatimat ominaisuudet. Rakennuksen valaistus tukee stadionin tapahtumien draaman kaarta. Rakennus on suunniteltu elämyksiä varten, mitä tukee kuvataiteilijoiden Tommi Grönlund ja Petteri Nisunen katosten alapintaan luoma valotaideteos ”Puolenvaihto”.

Vuoden Teräsrakenteesta palkitaan:

  • Tilaaja Tampereen kaupunki
  • Pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastannut JKMM Arkkitehdit Oy
  • Pääurakoitsija Pohjola Rakennus Oy Suomi
  • Rakennesuunnittelija Ramboll Finland Oy
  • Teräsrakenteiden toimittaja Teräselementti Oy
  • Teräsrakenteiden asentaja Temacon Finland Oy

Valinnan Vuoden Teräsrakenne -palkinnon voittajasta tekee aina riippumaton palkintolautakunta, johon nimittävät jäseniä mm. SAFA, RIL ja RIA, ja jonka puheenjohtaja edustaa edellisvuoden voittajan arkkitehteja. Tänä vuonna puheenjohtajana on siis toiminut Vuoden Teräsrakenne -palkinnon vuonna 2022 voittaneiden Turun toripaviljonkien suunnitteluryhmästä arkkitehti SAFA Ted Schauman, Schauman & Nordgren Architecs Ab:sta.

Tiedote perustuu jätettyihin kilpailuehdotuksiin sekä palkintolautakunnan arviointeihin.

Lisätietoja Vuoden Teräsrakenteesta antavat:

 

Artikkelikuva: Hannu Rytky